Życie

Ubezpieczenia na życie

 

Ubezpieczenia na życie zapewniają poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pozwalają również gromadzić kapitał z myślą o realizacji swoich planów. Zostały one stworzone głównie po to, abyśmy mogli chronić swoich bliskich na wypadek, gdy nas zabraknie.

Wybór ubezpieczenia na życie jest bardzo ważny. To ono umożliwia nam:
 • Planowanie pewnej przyszłości.
  Ochrona siebie i rodziny przed przeciwnościami losu. Wybierz ubezpieczenie do swoich potrzeb jak i możliwości ! Pomaga także rodzinie po śmierci jednego z bliskich.
 • Bezpieczeństwo finansowe.
  Ubezpieczenia na życie pozwalają również gromadzić kapitał z myślą o realizacji swoich planów. Może stanowić zabezpieczenie zobowiązań wobec Banków (np. kredytów hipotecznych, inwestycyjnych, gotówkowych).

 

Jak dokonać dobrego wyboru ubezpieczenia na życie ?

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują nam polisy na życie. Oferty tych towarzystw są bardzo bogata. Prześcigają się chwytnymi hasłach reklamowymi, promocjach, etc. – a wszystko po to, aby powiększyć bazę klientów.

Każdy wybierając ofertę danego towarzystwa powinien rozważyć czy kierować ma się:

 • niską ceną składek,
 • ochroną grupową czy indywidualną,
 • wynikami finansowymi, osiągnięciami oraz aktualnymi wydarzeniami,
 • czy dana oferta zabezpiecza nasze potrzeby,
 • jaki jest poziom i zakres  ochrony,
 • za co i w jakiej części przysługuje Ci odszkodowanie,
 • jakie umowy dodatkowe można dokupić do ubezpieczenia, czy na pewno są Ci potrzebne,
 • w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania,
 • od czego zależy wysokość składki i co jaki czas musisz ją opłacać,
 • czy oferta, którą się zainteresowałeś, jest typowo ochronna, czy zawiera element oszczędnościowy,
 • czy możesz zrezygnować z ubezpieczenia i jakie będą tego skutki,
oraz wiele innych pytań, w odpowiedzi na które pomogą nasi doradcy.