Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Kupującym komunikacyjne ubezpieczenia przyświeca głównie wizja bezpiecznej i spokojnej jazdy. Wykupione ubezpieczenia direct muszą ich chronić przed skutkami różnych nieprzyjemnych zdarzeń na drodze. Od drobnych awarii, aż po wypadki drogowe.

Ubezpieczenia samochodów należą do grona najczęściej wyszukiwanych przez użytkowników polis. W największym stopniu dotyczy to ubezpieczeń podstawowych: OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco). Ponadto często obejmują one także dodatkowe udogodnienia w postaci przydatnych pakietów usług assistance.

Co można uzyskać w ramach obu polis?

Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) osoby posiadającej pojazd to obowiązkowe ubezpieczenie każdego kierowcy. Zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu samochodu, który zaistniał z jego winy. Umowa zawierana jest na czas 12 miesięcy i przedłużana na kolejne lata. Suma składki zależy od kilku parametrów, dotyczących m.in. rodzaju pojazdu, wieku kierowcy, charakteru jego użytkowania oraz wyboru składki ratalnej. Dodatkowo uzyskać można 60% zniżki za bezszkodową jazdę w ciągu ostatnich 8 lat.

W ramach ubezpieczenia OC otrzymujemy:

 • mini pakiet assistance
 • informację prawną
 • ochronę kierowcy pojazdu przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków czy też kolizji.
Ubezpieczenie AC+OC
Jest to rozszerzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) o autocasco (AC), które jest niezwykle przydatnym ubezpieczeniem komunikacyjnym Twojego samochodu.
Jest to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które chroni Twój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje Autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd. Oferta ubezpieczeniowa oraz zakres ochrony, które proponuje dany ubezpieczyciel.

Najczęściej ubezpieczenie AC obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru lub wybuchu
 • kradzieży bądź usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego
 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy też przedmiotami nieożywionymi
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.
Ubezpieczenie dodatkowe
Choć największą popularnością na rynku polis komunikacyjnych cieszy się ubezpieczenie ac i oc, wielu kierowców szuka dodatkowych możliwości ochrony samochodu. Mogą one dotyczyć skutków kradzieży bądź uszkodzenia auta, następstw nieszczęśliwych wypadków lub postępowania prawnego w wyniku zaistniałej na drodze sytuacji. Na wszystkie te potrzeby odpowiadają dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne: assistance, ubezpieczenie szyb, opon, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), ochrona prawna itp.

Ubezpieczenia dodatkowe:

 • assistance – gwarantuje całodobową pomoc w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu
 • NNW – Ubezpieczenie chroniące kierowcę i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Polisa obejmuje następstwa związane z ruchem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu oraz jego załadunkiem, postojem, zatrzymaniem lub naprawą na terenie kraju i za granicą.
 • Ochrona prawna – Zapewnia ona fachową pomoc adwokata lub radcy prawnego oraz zwrot kosztów sporów w sytuacjach, związanym z ruchem drogowym.