Dom / mieszkanie

Ubezpieczenia domu lub mieszkania

Powódź, pożar, zalanie, trąba powietrzna…
W jednej chwili każdy z nas może utracić dorobek całego życia wraz z dachem nad głową. Z tego powodu warto ubezpieczyć swoją nieruchomość przed nieoczekiwanym zdarzeniem.

Nie ma ubezpieczenia, które uchroni nasz dobytek przed kataklizmem naturalnym. To każdemu może się zdarzyć. Dobrze skonstruowana polisa daje jednak możliwość, że szybko ewentualne szkody zostaną naprawione, a my nie poniesiemy dodatkowych kosztów z tym związanych.

Jakie ubezpieczenia oferują nam towarzystwa?
Towarzystwa mają bardzo wiele konkurencyjnych ofert jak również wiele specjalne taryfy dla rodzin, wyjazdów grupowych
 • domu lub mieszkania

  Jest to najpopularniejsze ubezpieczenie nieruchomości. Jest ono skierowane jest do właścicieli domów i lokali mieszkalnych dla ochrony ich majątku, którego są właścicielami, ale również jako ubezpieczenie pod kredyt.

  Przedmiotem ubezpieczenia jest albo dom albo mieszkanie wraz ze stałymi i ruchomymi elementami majątku znajdującymi się wewnątrz danej nieruchomości. Obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego rodziny.

 • dom w budowie

  Jest to ubezpieczenie dla osób budujących, rozbudowujących, przebudowujących i remontujących dom lub mieszkanie, jak również może stanowić zabezpieczenie kredytu.

  Przedmiot ubezpieczenia stanowi dom w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy lub mieszkanie w trakcie remontu. Mogą również być objęte inne obiekty budowlane usytuowane na placu budowy (np.garaż, budynek gospodarczy, ogrodzenie, sprzęt i materiały budowlane itd) oraz inne elementy stałe i ruchome majątku, a także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego.

 • dom drewniany

  Z powodu materiałów budowlanych, z których jest wykonany dom drewniany, konstrukcja może okazać się łatwopalna. Z tego powodu powoduje ryzyko dużo większych strat w razie pożaru jak i innych zdarzeń losowych.

  Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia stanowi ubezpieczenie od kradzieży elementów stałych i ruchomych majątku, a także odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

 • lokatorzy

  Ubezpieczenie to kierujemy do osób wynajmujących mieszkanie. Jest ono stosowane, ponieważ właściciel wynajmowanego mieszkania nie ubezpiecza przedmiotów należących do najemcy (np. komputera, sprzętu RTV/AGD itp.) jak również OC lokatora za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. sąsiadom.

  Gwarantuje ochronę majątku ruchomego najemcy w razie zdarzeń losowych, kradzieży jak i w przypadku  wyrządzenia szkód na osobach trzecich lub w mieniu w związku z życiem codziennym.

 • inne obiekty architektury, np. altanka